sengkeling

bersengkeling;

bersengkeling tindih-menindih (kaki tangan), bersilang;

menyengkelingkan menyilangkan (kaki, tangan):
tangannya tidak pernah disengkelingkan ke belakang;

cengkeling.

berkongsi