sengaja

= dengan ~
1. memang diniatkan (dimaksudkan dan lain-lain) lebih dahulu, memang diniatkan begitu:
penyair ~ ingin berbeza daripada orang biasa;
bukan sahaya ~ ke mari, dihantar ombak ditumpu angin;

2. = bersengaja dibuat-buat, sahaja:

berkongsi