sengai II

sejenis damar yang didapati daripada sejenis pokok Canarium spp.

berkongsi