sender I

bersender, menyender bersandar (pada);

menyenderkan menyandarkan (pada).

berkongsi