senarai

catatan (rakaman) nama, perkara, dan lain-lain yang disusun berderet atau mengikut urutan tertentu dari atas ke bawah, daftar:
~ harga barang;

menyenaraikan
1. menuliskan dalam bentuk daftar (mengikut bilangan), menjadikan senarai:
bukti-buktinya terlalu banyak untuk disenaraikan;

2. (Ekonomi) memasukkan sesuatu saham sesebuah syarikat ke dalam senarai saham di bursa saham supaya ia boleh diniagakan di bursa tersebut:
saham syarikat itu telah disenaraikan di Papan Kedua Bursa Saham Kuala Lumpur;

tersenarai tercatat (terakam, termasuk) dalam sesuatu senarai atau dalam senarai tertentu;

penyenaraian
1. perbuatan (kerja, proses) menyenaraikan, perihal (perbuatan dan sebagainya) memasukkan ke dalam senarai:
~ manuskrip dalam bahasa Melayu;
~ kata kerja;

2. (Ekonomi) proses memasukkan sesuatu saham sesebuah syarikat ke dalam senarai saham di bursa saham supaya ia boleh diniagakan di bursa tersebut.

berkongsi