semping

[Kelantan] tidak lengkap (bahagian badan), cacat;
kepala ~ kepala yang tidak berambut sebelah (sebahagian daripadanya botak);
telinga ~ telinga yang rabit (terpotong dan lain-lain).

berkongsi