seliwir

= berseliwiran, seliwiran berjalan ke sana ke mari, berulang-alik:
mereka berjalan berseliwiran sepanjang tempat tidur yang berbaris-baris itu.

berkongsi