selak II

[Jakarta];

menyelak mendesak (supaya lekas dan lain-lain), menggesa.

berkongsi