selak I

= penyelak sejenis kayu palang (untuk mengunci pintu), kancing pintu:
perlahan-lahan dia berdiri, bergerak ke pintu, dan mengenakan ~ pintu itu;

berselak terpasang selaknya, berkunci, berkancing:
pintu itu ~ di atas dan di bawah;

menyelak mengunci dengan selak, mengancing:
daun pintu diselak perlahan-lahan.

berkongsi