sekretariat

1. jawatan setiausaha;

2. pejabat setiausaha;

3. pegawai-pegawai atau jabatan yang diamanahkan untuk menjaga rekod dan melaksanakan tugas-tugas kesetiausahaan, urus setia.

berkongsi