segenting I

kawasan yang sempit yang menghubungkan dua kawasan daratan yang besar:
S~ Kra.

berkongsi