segala

1. semua (tiada kecuali), sekalian, seluruh:
~ negeri yang bertamadun mempunyai perkhidmatan perubatan;

2. seluruh, segenap:
~ badannya berlumuran darah;

3. semuanya, serba;
~ salah serba salah;

4. [Jakarta], [bahasa kasar] memangnya, sungguh (untuk memaki);

segalanya termasuk apa sahaja (tidak terkecuali), semua sekali, semuanya, segala-galanya:
~ kabur dan dangkal;
di kelab dangdut itulah ~ bermula dan berakhir;

segala-galanya seluruhnya sekali, sekaliannya (tiada kecuali):
mereka itu menguasai ~;

disegalaapakan [arkaik] dilakukan dengan sekehendak hati (sewenang-wenangnya);

kesegalaan keseluruhan:
~ yang wujud dalam masyarakat Malaysia.

berkongsi