sarjana

1. orang yang pandai-pandai (bijak), ahli dalam ilmu pengetahuan, cendekiawan;

2. gelaran orang yang telah melengkapi pelajaran di universiti (telah mendapat ijazah);
~ muda gelaran orang yang telah mendapat ijazah pertama di universiti (sebelum ijazah sarjana);

kesarjanaan
1. pengetahuan dan kemampuan seseorang sarjana, kepandaian, keahlian:
~ ini penting di universiti;

2. hal-hal yang berkaitan dengan sarjana:
nyatalah bahawa buku ini ialah sumbangan besar dalam perkembangan dan ~ Melayu.

berkongsi