sarana

sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu:
bahasa Melayu hendaklah dibina agar dapat berfungsi sebagai ~ yang benar-benar dapat menyampaikan ilmu secara berkesan;
karya-karya sastera ialah wadah atau ~ untuk menyatakan dunia masyarakat dan zamannya.

berkongsi