sarah II

[Brunei] sejenis peti daripada kayu.

berkongsi