santung I

[Minangkabau] erat, rapat;
~ pelalai sejenis jampi untuk menyekat perempuan daripada bersuami.

berkongsi