santun

1. halus (budi bahasa atau budi pekerti), beradab, sopan:
sungguh tidak diduganya perempuan yang lemah lembut, sopan dan ~ itu telah berubah sikap;
pakaian yang ~ dan ranggi ini biasanya dipakai ke majlis-majlis rasmi;

2. berasa kasihan (akan orang lain), suka menolong;
sudah merasa maka ~ (peribahasa) setelah merasai sesuatu kesusahan barulah berasa belas kasihan akan penderitaan orang lain;

menyantun, menyantuni menaruh belas kasihan, suka menolong (orang lain);

kesantunan perihal (sifat dan sebagainya) santun, kesopanan, kehalusan (budi bahasa atau budi pekerti):
baik dalam bahasa lisan ataupun tulisan, ~ itu sama pentingnya;

penyantunan
1. perihal menyantun(i);

2. pemberian pertolongan;

penyantun
1. (orang yang) halus budi bahasa, sopan:
dia gadis pemalu, pelajar dan ~;

2. menaruh belas kasihan (akan orang lain), suka menolong, baik hati:
engkau akan beroleh kemanakan yang ~, yang tidak mengenal bosan dan jemu;

3. penolong, pembantu.

berkongsi