sangulun

[sastera lama] (paduka) tuanku, tuan hamba.

berkongsi