saka V

(Pertanian) jenis tumbuhan (kunyit dan lain-lain) yang hidup semusim atau setahun sahaja.

berkongsi