runyut

[Minangkabau];

merunyut berkedut (kerana kering dan lain-lain), berkerut, kisut, lisut.

berkongsi