runyas

merunyas [Johor] berbulu-bulu (kain), berjerabai, cemabai.

berkongsi