ruhbanat

[Arab] pertapa wanita (Roman Katolik).

berkongsi