royalti

1. perkongsian keuntungan seperti dalam pengusahaan lombong, telaga minyak, atau ciptaan jentera, yang dibayar kepada syarikat pengusaha kepada pemilik tanah (kerajaan) atau pencipta jentera:
semua logam ialah harta haus dan adalah menjadi kebiasaan kepada kerajaan mengenakan ~ terhadap pengusahaannya;

2. bayaran tertentu yang dibuat oleh penerbit kepada pengarang, penyanyi, dan sebagainya atas setiap naskhah karya mereka, seperti buku dan piring hitam, yang terjual:
saya bayar karangan-karangan beliau dengan harga yang mahal atau saya membayar ~ yang lebih tinggi.

berkongsi