ronyoh

meronyoh
1. meradak, menohok:
aku ~mu dengan keris ini nanti;

2. [bahasa kasar] menolak (orang).

berkongsi