ronyeh II

[Kedah];
meronyeh, meronyeh-ronyeh
merosak-rosakkan (kertas, bunga, dan lain-lain kerana marah dan lain-lain), mengumalkan:
buku itu dironyeh-ronyehnya sebelum dibuang.

berkongsi