romen

[bahasa percakapan] asmara;

beromen berasmara, bercumbu-cumbuan.

berkongsi