rombeng

robek, compang-camping:
pakaian yang ~;

merombengkan menjual (barang-barang lama atau buruk) kepada pedagang barang-barang lama;

rombengan
1. pakaian-pakaian yang sudah usang;

2. barang-barang yang lama atau rosak:
barang-barang ~;
tukang ~
pedagang barang-barang lama atau buruk.

berkongsi