rimbuk

[Kedah], [bahasa percakapan] tamparan, pukulan (yang kuat);
kena ~ kena tampar (yang kuat);

merimbuk menampar (dengan kuat).

berkongsi