rencam II

1. = rencaman campuran daripada pelbagai macam;

2. (terdiri) daripada pelbagai macam;
kecekapan Pak Mustafa ~ juga;
makanan yang ~
makanan yang terdiri daripada pelbagai macam bahan;

kerencaman perihal rencam (terdiri daripada pelbagai macam), kepelbagaian:
~ dan kepelbagaian corak bahan cerita rakyat.

berkongsi