radikel

(Biologi) bahagian embrio biji benih yang akan berkembang menjadi akar utama.

berkongsi