qadim I

[Arab] tiada permulaan dan tiada pengakhirannya:
Tuhan yang ~;

keqadiman keadaan atau perihal qadim:
~ alam.

berkongsi