qadak

[Arab] hukum atau takdir Allah:
~ dan qadar.

berkongsi