puyan II

[Kelantan] musim (buah-buahan dan lain-lain).

berkongsi