pulung

[Jakarta] butir, gentel, untal (pel);

memulung
1. membuat butir, menggentel (ubat dan lain-lain);

2. menggulung (rokok dan lain-lain).

berkongsi