pulun II

[Kedah] (ber)sungguh-sungguh:
bukan main lagi dia ~ buat kerja itu.

berkongsi