pulas IV

[Jakarta] nyenyak atau nyedar (tidur):
anak-anak sudah ~ tidur;

kepulasan tertidur nyenyak (nyedar).

berkongsi