pugar I

segar-~ sihat benar, bugar;

memugar, memugari
1. [sastera lama] memperbaiki atau memperelok semula, membaharui, memulihkan:
indahnya konon kota negeri, sekaliannya baru dipugari;

2. = ~ tanah (hutan)
a) menjadikan hutan semula;
b) membuka hutan, menebangi hutan (untuk ditanami);

pemugaran
1. pemulihan semula, pembaikan kembali, pembaharuan;

2. perihal memugar (membuka, mengusahakan) tanah.

berkongsi