pugak

[arkaik];

berpugak-pugak melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh.

berkongsi