psikometri

kaedah dan teknik mengukur kepintaran berfikir seseorang.

berkongsi