predikat

1. (Linguistik) bahagian ayat yang menandai apa yang dikatakan atau dinafikan tentang subjek;

2. [Indonesia-Belanda] nama, gelaran kehormatan.

berkongsi