postulat

sesuatu yang dianggap benar, atau diterima sebagai asas penaakulan atau perhitungan, sesuatu usul yang dikemukakan sebagai bukti kebenaran:
mengikut ~ Henle-Koch, sesuatu organisma boleh menjadi agen penyebab sekiranya wujud dan cukup untuk menimbulkan penyakit.

berkongsi