post-mortem

1. pemeriksaan dan pembedahan mayat untuk menentukan sebab-sebab kematian, autopsi;

2. pemeriksaan sesuatu rancangan yang gagal untuk mengetahui sebab kegagalannya.

berkongsi