portfolio

1. bidang tugas dan tanggungjawab seseorang menteri;

2. keseluruhan pelaburan yang dipegang oleh seseorang individu atau sesebuah syarikat;

3. (Seni Lukis) bekas mudah alih untuk membawa kertas, dokumen, lukisan dan sebagainya;

berportfolio memegang atau mempunyai portfolio:
kepelbagaian pasaran modal menarik portfolio pelaburan yang kukuh serta menarik perhatian pelabur ~;
Menteri Tak B~
Menteri yang tidak mempunyai Kementerian atau jabatan(-jabatan) tertentu di bawah penguasaan dan tanggungjawab.

berkongsi