pompa

[Indonesia-Belanda]

1. sejenis perkakas untuk menghisap dan mengeluarkan (air, angin, dan lain-lain), pam minyak kereta dan lain-lain;

2. perkakas untuk menghisap benzin (pada enjin);
~ air pam untuk mengambil (mengeluarkan) air;
~ angin pam untuk memasukkan angin ke dalam tayar kereta dan lain-lain;
~ benzin pam minyak (tempat mengambil minyak kereta dan lain-lain);

memompa
1. mengepam:
~ air dari sungai;

2. [bahasa percakapan] memasukkan (pelajaran, pengetahuan, dan lain-lain) banyak-banyak, mengajar banyak-banyak;

memompakan
1. menyuruh mengepam;

2. mengepam untuk orang lain;

3. [bahasa percakapan] memasukkan banyak-banyak dengan paksa (pengetahuan dan lain-lain):
aku terlalu sibuk ~ soal-soal politik ke kepalaku;

pompaan sesuatu yang dipompa;

pemompaan perbuatan memompa.

berkongsi