politiking

[bahasa percakapan] kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan politik, misalnya berkempen untuk memancing undi, menonjolkan diri seseorang untuk mencapai sesuatu tujuan, dan lain-lain:
~ berlaku apabila seseorang yang belum layak dinaikkan pangkat mencuba menggunakan pihak-pihak luaran dan dalaman sesebuah organisasi;
kurangkan ~ dan hindarkan kecam-mengecam ke arah pembangunan rohani rakyat seluruhnya.

berkongsi