polisi II

dokumen yang mengandungi kontrak insurans;
~ insurans dokumen perjanjian yang mengandungi syarat-syarat perlindungan insurans.

berkongsi