polisi I

rancangan tindakan yang telah dipersetujui secara rasmi sebagai asas untuk membuat atau melaksanakan sesuatu keputusan, dasar;
~ kerajaan dasar kerajaan.

berkongsi