pengang

[Jakarta] bising (berkenaan (dengan) telinga).

berkongsi