pendiat

kurungan binatang liar (gajah dan lain-lain).

berkongsi