pendeta

1. orang yang banyak ilmu (pandai-pandai);

2. ulama agama Hindu (Kristian dan lain-lain);

3. orang yang bertapa (dalam cerita-cerita lama);

kependetaan
1. sebagai seorang pendeta:
mereka lebih mengutamakan hidup ~;

2. darjah kebijaksanaan pendeta:
rangkap-rangkap yang manakah yang buruk baiknya perlu dinilai oleh pendeta mengikut ~nya.

berkongsi